Quyết định đầu tư xây dựng Cầu Lại Xuân và nâng cấp đường TL 352 tại Thủy Nguyên

Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 với các nội dung chính như sau:

1 Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện năng lực phục vụ, mạng lưới giao thông, nối giao thông giữa huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Góp phần phát triển kinh tế-xã hội, vãn hóa các địa phương khu vực dự án.

2 Quy mô đầu tư:

- Xây dựng cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạch với chiều dài cầu khoảng 786m; bề rộng cầu chính 15m, cầu dẫn 12m.

- Đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12m, chiều dài khoảng 1.814m (phía thành phố Hải Phỏng khoảng 1.212m, phía tỉnh Quảng Ninh khoảng 602m).

- Cải tạo, mở rộng Đường tỉnh 352 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12m, chiều dài khoảng 13,4 km bắt đầu từ Quốc lộ 10 đến đường dẫn đầu cầu Lại Xuân. Xây dựng các công trình trên tuyến đảm bảo đồng bộ.

- Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, báo hiệu theo quy chuẩn hiện hành.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.334.876 triệu đồng (Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu đồng), trong đó:

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 254.340 triệu đồng;

- Chi phí xây dựng: 791.716 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác: 118.757 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 170.063 triệu đồng.

 5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hải Phòng và ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Trong đó:

- Ngân sách thành phố Hải Phòng là 1.322.277 triệu đồng, gồm: Chi phí xây dựng; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn; chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Ngân sách tỉnh Quảng Ninh là 12.599 triệu đồng: Chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2021-2024; Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng: Quý IV năm 2024.

dự án xây dựng cầu Lại Xuân và nâng cấp đường 352 Thủy Nguyên (1)

Dự án xây dựng cầu Lại Xuân và nâng cấp đường 352 Thủy Nguyên

 

Tin liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

0934.338.111
Nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+