Hải Phòng đầu tư xây dựng công trình trung tâm hành chính - chính trị tại KĐT Bắc Sông Cấm với tổng vốn gần 5000 tỷ đồng

Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố và trung tâm hội nghị - Biêu diễn và hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

I. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm, với các nội dung chính như sau:

 Mục tiêu đầu tư: Góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, đến năm 2025 hoàn thành việc di chuyển Trung tâm hành chính thành phố sang phía Bắc sông Cấm; Xây dựng Trung tâm Chính trị-Hành chính là trụ sở của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội thành phố (trừ các lực lượng vũ trang).

 Quy mô đầu tư: Xây dựng công trình Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố với quy mô 01 tầng hầm và các tầng nổi với tổng diện tích sàn khoảng 89.000m²; Xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật xung quanh trên diện tích khoảng 9,88ha.

 Nhóm dự án: Nhóm A.

- Tổng mức đầu tư dự án: 2.252.777 triệu đồng (Hai nghìn hai trăm năm mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng, thiết bị: 1.687.606 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác: 253.141 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 312.029 triệu đồng.

Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 đến năm 2025.

➤ Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn chuẩn bị dự án: Từ năm 2020 đến Quý 1/2022; Giai đoạn thực hiện dự án, kết thúc xây dựng: Từ Quý 11/2022 đến Quý IV/2025.

Hải Phòng đầu tư xây dựng trung tâm hành chính, chính trị tại KĐT Bắc Sông Cấm (1)

II. Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm.

➤Theo đó, Trung tâm hội nghị – biểu diễn thành phố sẽ là công trình đa năng, đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện có quy mô lớn như hội nghị, hội thảo quốc tế, biểu diễn nghệ thuật…

➤ Quy mô dự án khoảng 1.500 chỗ với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 41.900m² và 12,39ha là hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó là hệ thống điện trung thế 22KV và trạm phân phối RMU cho các công trình kiến trúc và hệ thống điện chiếu sáng.

➤Tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 1.785 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị khoảng 1.320 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng cùng một số chi phí khác gần 200 tỷ đồng và khoảng 267 tỷ đồng còn lại thuộc về chi phí dự phòng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách TP.

➤ Về thời gian thực hiện, dự kiến, giai đoạn chuẩn bị dự án đến hết quý I/2022 và bắt đầu triển khai từ quý II/2022 đến quý IV/2025 đưa vào vận hành.

 

Tin liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

0934.338.111
Nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+