Hướng dẫn thủ tục cá nhân, tổ chức người nước ngoài ký HĐMB Hoàng Huy Commerce

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN DỰ ÁN HOANG HUY COMMERCE 

1. ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

1.1. Đối với Cá nhân nước ngoài: 

⮚ Hộ chiếu còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất,  nhập cảnh Việt Nam (01 Bản sao có chứng thực); 

Lưu ý: Thời điểm ký HĐMB phải trong thời hạn có hiệu lực của visa. 

⮚ Không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan  Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

1.2. Đối với Tổ chức nước ngoài: 

⮚ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực tại thời điểm ký kết HĐMB (01 bản  sao chứng thực); 

Hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt  Nam (Giấy phép thành lập Chi nhánh/Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện) còn  hiệu lực tại thời điểm ký kết HĐMB (01 bản sao chứng thực). 

2. THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ: 

 Tổ chức, Cá nhân nước ngoài phải thực hiện thanh toán tiền mua Căn Hộ thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Có thể lựa chọn một trong ba phương thức là: ⮚ Mở tài khoản tại một Ngân hàng ở Việt Nam và chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của  Chủ Đầu Tư; 

⮚ Hoặc Chuyển tiền thanh toán trực tiếp từ nước ngoài vào tài khoản của Chủ đầu tư mở tại  Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam; 

⮚ Hoặc Khách hàng nộp tiền mặt bằng Việt Nam Đồng vào tài khoản của Chủ Đầu Tư tại

 

Tin liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

0934.338.111
Nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+