Những điều kiện để mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên đại bàn thành phố Hải Phòng có rất nhiều các dự án nhà ở xã hội nhằm cung cấp nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động, người có thu nhập thấp. Nhưng để sở hữu được căn nhà tại dự án thuộc nhà ở xã hội Quý khách hàng cần năm được những quy đinh và điều kiện để mua.

1. Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014 sẽ có 8 đối tượng được mua nhà ở xã hội như sau:

- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng

- Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

2. Những quy định về điều hiện được mua nhà ở xã hội

Tại điều 51 của Luật Nhà ở xã hội định rõ 3 điều kiện được mua nhà:

* Điều kiện khó khăn về nhà ở:

- Những đối tượng chưa được thuê, mua, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước hoặc ở xã hội tại các dự án khác.

- Những đối tượng được quyên góp, tặng nhà tình thương, nghĩa tình.

- Đối tượng chưa được nhà nước giao đất ở, chưa có quyền sở nhà, đất ở theo quy định của pháp luật.

- Đối tượng chưa có nhà ở, người vô gia cư, người đi thuê, mượn nhà hay ở nhờ nhà của người khác.

- Đối tượng bị nhà nước thu hồi phục vụ cho giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác.

- Đối tượng có bất động sản sở hữu thuộc hộ gia đình nhưng diện tích nhỏ dưới 10m2/sàn/người.

* Điều kiện cư trú:

Người mua nhà có Hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở xã hội. Trường hợp không có Hộ khẩu thường trú người mua nhà cần phải đăng ký tạm trú, có hợp đồng lao động trong vòng 1 năm, đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nới có nhà ở xã hội.

* Điều kiện thu nhập thấp:

Quy định của pháp luật đề ra đối tượng thu nhập thấp là những người không thuộc diện phải nộp các loại thuế: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập thường xuyên; những người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn chung, dể mua hay sở hữu căn nhà ở thuộc dự án nhà ở xã hội Quý khách hàng cần năm rõ được các quy định về điều kiện có thể mua được nhà để  tránh những trường hợp đặt cọc mà không mua được.

Dự án nhà ở xã hội điển hình tại Hải Phòng có thể nhắc đến dự án Hoàng Huy An Đồng - Pruksa Town

 

Tin liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

0934.338.111
Nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+