Chuyển nhượng dự án Hoàng Huy Commerce

Chuyển nhượng căn hộ 2403 Tulip

Giá: 2.372.500.000 VND
Vị trí: Hoàng Huy Commerce
Tiến độ: Quý 4/2023

Chuyển nhượng căn hộ 2412A Tulip

Giá: 1.949.900.000 VND
Vị trí: Hoàng Huy Commerce
Tiến độ: Quý 4/2023

Chuyển nhượng căn hộ 3010 Tulip

Giá: 1.631.217.000 VND
Vị trí: Hoàng Huy Commerce
Tiến độ: Quý 4/2023

Chuyển nhượng căn hộ 2118 Lotus

Giá: 3.574.971.840
Vị trí: Hoàng Huy Commerce
Tiến độ: Quý 4/2023

Chuyển nhượng căn hộ 1011 Tulip Hoàng Huy Commerce

Giá: 2.480.000.000
Vị trí: Hoàng Huy Commerce
Tiến độ: Quý 4/2023

Chuyển nhượng căn hộ 2919 Toà Tulip Hoàng Huy Commerce

Giá: 2.426.092.000
Vị trí: Hoàng Huy Commerce
Tiến độ: Quý 4/2023

Chuyển nhượng căn hộ 812A và 816 toà Camellia Hoàng Huy Commerce

Giá: Thoả thuận
Vị trí: Hoàng Huy Commerce
Tiến độ: Quý 4/2023

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

0934.338.111
Nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+